Aktualitások PDF Nyomtatás E-mail
 
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Étkezési utalvány
[szja-törvény 1. számú melléklet 8.17.]
2008.09.02.

A személyi jövedelemadóról szóló többször módosított 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: a szja-törvény) 1. számú melléklet 8.17. alpontja rendelkezik a munkáltató által természetben juttatott étkeztetés adómentességéről. Ezek szerint adómentes a „munkáltató által a munkavállaló részére vagy étkezőhelyi vendéglátás, munkahelyi étkeztetés, közétkeztetés nyújtása (biztosítása) révén juttatott bevételnek (ideértve a kizárólag e szolgáltatások igénybevételére jogosító utalványt is) a havi 12 000 forintot meg nem haladó része vagy a kizárólag fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító utalvány (ideértve az étel-, ital-automatából történő vásárlásra jogosító elektronikus adathordozót is) formájában juttatott bevételnek a havi 6 000 forintot meg nem haladó része”. Ezen juttatásokra vonatkozóan terjedt el a köznyelvben a „meleg étkeztetés”, illetve az utalványokra a „meleg étel utalvány”, „hidegétel utalvány” – jogszabályban egyébként meg nem jelenő – elnevezése. A kétféle juttatás elkülönítése azonban nem az étel hőfokához kötődik, azaz hogy az utalvánnyal vásárolt étel meleg vagy hideg-e. Az utalványforgalmazók által kibocsátott „meleg étel” utalvány abban az esetben felel meg az adómentesség feltételének, amennyiben az kizárólag étkezőhelyi vendéglátásra, munkahelyi étkeztetésre, közétkeztetésre használható fel.

A törvény a 2003-as gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerének, illetve a szolgáltatások jegyzékének fogalmait vette át (TEÁOR 2003, SZJ), amelyek 55.30 pontja tartalmazza (és magyarázza), hogy mi minősül étkezőhelyi vendéglátásnak, 55.51 pontja a munkahelyi étkeztetést, 55.52 pontja a közétkeztetést határozza meg. Eszerint étkezőhelyi vendéglátás „az ital és helyszínen készített étel helybeni fogyasztásra történő értékesítése, gyakran a szórakoztatás valamilyen formájával együtt”, munkahelyi étkeztetés „az étel és ital meghatározott személyek (pl. munkavállalók, tanulók) által igénybe vehetően, általában mérsékelt áron történő közvetlen értékesítése”, és közétkeztetés „a más helyen történő fogyasztásra központi konyhán készített étel értékesítése”. Olyan utalványt lehet tehát havi 12 000 forint értékben adómentesen juttatni, amely a fentiekben meghatározott szolgáltatások ellenértékeként használható fel. Az utalvány elfogadásának feltétele természetesen a szolgáltató hely és az utalványforgalmazó közötti megállapodás megléte.

A szja-törvény által kiemelt szolgáltatások (étkezőhelyi vendéglátás, munkahelyi étkeztetés, közétkeztetés) nyújtására sor kerülhet akár kereskedelmi-, illetve élelmiszerüzletben is. Az említett szolgáltatások, termékek (látványpékség, grillsütő, helyben sütött pizza) ellenértékeként akkor fogadható el a meleg étel utalvány felhasználhatósága, amennyiben azok összeegyeztethetőek a TEÁOR szerint definiált, a szja-törvényben kiemelt tevékenységekkel.

A kereskedelmi üzletek tevékenységüket nem a TEÁOR, illetve SZJ szerinti besorolás, hanem külön jogszabály, az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007. (VI. 13.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) meghatározott üzletkör besorolásnak megfelelően végzik. Az üzletkör azon, a Kormányrendelet 2. számú mellékletében meghatározott kereskedelmi tevékenységi kört jelenti, amelynek keretében az ott felsorolt termékek forgalmazhatók, illetve szolgáltatások nyújthatók. A Kormányrendelet 2. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a kereskedő csak jogerős határozattal, az 1. számú melléklet szerint kiadott működési engedély birtokában és az abban foglaltak szerint kezdheti meg, illetve folytathatja tevékenységét, amely működési engedélyben meg kell jelölni az üzlet által végzett üzletkör, üzletkörök megnevezését, számát [Kormányrendelet 3. § (2) bekezdés g) pont].

A bemutatottak alapján melegétel utalványok elfogadása azon üzletek esetében megfelelő, amelyek a TEÁOR szerinti csoportosításban definiált, étkezőhelyi vendéglátás, munkahelyi étkeztetés, közétkeztetés tevékenységeknek megfeleltethető tevékenységet végeznek, és működési engedélyükben ezen tevékenység végzését megengedő üzletkörrel rendelkeznek. A Kormányrendelet 2. számú melléklete alapján ilyen üzletkör például

  • a 1111. hipermarket és 1112. élelmiszerüzlet, amelyekre együttesen mondja ki a jogszabály, hogy az üzletekben „megengedett a mélyhűtött sütemény, pékáru helyben sütése és forgalmazása (látványpékség működtetése)”;
  • a 1220. hús- és húsáruüzlet („Az üzletben az ott forgalmazott húsáruk sütésére is lehetőség van.”);
  • 1240. kenyér- és pékáruüzlet (látványpékség); illetve
  • a 2110-2400. számú kereskedelmi vendéglátóhelyek.

(PM Jövedelemadók főosztálya 11774/2008- APEH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási főosztály 4007205631.)

 
RocketTheme Joomla Templates